Kinh tế

Hà Nội nói về mức bồi thường đất nông nghiệp giá 252.000 đồng/m2

Theo cử tri quận Hoàng Mai (Hà Nội), giá bồi thường đất nông nghiệp 252.000 đồng/m2 hiện nay chưa phù hợp với thực tế, chưa đảm bảo quyền lợi của người bị thu hồi đất.

Từ đó, cử tri đề nghị Thành phố xem xét lại giá bồi thường đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án. 

Trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 14 HĐND Thành phố vấn đề này, UBND TP.Hà Nội cho biết, hiện nay, giá đất nông nghiệp trồng lúa nước, trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm và nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn các quận, huyện được căn cứ theo các quyết định số 30 năm 2019 và số 20 năm 2023 của UBND Thành phố về việc ban hành quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn Thành phố, áp dụng từ 1/1/2020 đến 31/12/2024.

Căn cứ quy định Luật Đất đai 2013, Nghị định số 12 năm 2024 của Chính phủ, giá đất làm cơ sở bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng là giá đất cụ thể do UBND cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hà Nội nói về mức bồi thường đất nông nghiệp giá 252.000 đồng/m2
Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt trên địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội) bỏ hoang nhiều năm nay. Ảnh: Thạch Thảo

Theo UBND TP.Hà Nội, giá đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố được khảo sát, điều tra và xây dựng quy định tại quyết định số 30 năm 2019 quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn TP.Hà Nộ trên cơ sở đánh giá các yếu tố tác động đến giá đất của đơn vị tư vấn độc lập, báo cáo đề xuất của UBND quận Hoàng Mai đã được các cơ quan xem xét thông qua. 

Đồng thời, UBND TP.Hà Nội đánh giá, giá đất nông nghiệp trên địa bàn quận Hoàng Mai hiện cao hơn mặt bằng chung so với các địa phương tiếp giáp Thủ đô. 

Với kiến nghị của cử tri, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến, đề nghị UBND quận Hoàng Mai rà soát, điều tra, khảo sát, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, báo cáo và đề xuất để sở tổng hợp, trình UBND Thành phố điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất trong thời gian xây dựng bảng giá đất theo Luật Đất đai 2024.

Theo Hồng Khanh (VietNamNet)
https://vietnamnet.vn/ha-noi-noi-ve-muc-boi-thuong-dat-nong-nghiep-gia-252-000-dong-m2-2292234.html