Vụ án Tân Hoàng Minh: Số bị hại lên đến 6.631 người

Vụ án Tân Hoàng Minh: Số bị hại lên đến 6.631 người

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng thừa nhận sai phạm. Bị can đã chủ động phối hợp với Công ty Tân Hoàng Minh và gia đình khắc phục hậu quả vụ án.