Blogger 'Travelvids' chuyên làm nội dung bẩn bị bắt và 'kiếp nạn trai Tây đểu' của phụ nữ Đông Nam Á

Blogger 'Travelvids' chuyên làm nội dung bẩn bị bắt và 'kiếp nạn trai Tây đểu' của phụ nữ Đông Nam Á

Mới đây, kẻ đứng sau hàng loạt blog và video lợi dụng phụ nữ châu Á "Travelvids" đã bị bắt tại Mỹ.