Kinh tế

Năm 2024, Chính phủ trả nợ gần 454.000 tỷ đồng

Năm 2024, Chính phủ trả nợ 453.990 tỷ đồng, tương đương 18,4 tỷ USD, tăng gần 39% so với năm ngoái.

Ngày 1/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 260/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2024 và Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2024 - 2026. 

Theo quyết định, kế hoạch vay của Chính phủ trong năm 2024, tối đa 676.057 tỷ đồng, gồm: Vay cho cân đối ngân sách trung ương tối đa 659.934 tỷ đồng, trong đó vay bù đắp bội chi ngân sách trung ương tối đa là 372.900 tỷ đồng, vay để trả nợ gốc không quá 287.034 tỷ đồng; vay về cho vay lại khoảng 16.123 tỷ đồng, thông tin trên Tiền Phong.

Năm 2024, Chính phủ trả nợ gần 454.000 tỷ đồng
Ảnh minh họa: Internet

Trả nợ của Chính phủ khoảng 453.990 tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp của Chính phủ không quá 395.874 tỷ đồng, trả nợ của các dự án cho vay lại khoảng 58.116 tỷ đồng.

Đối với kế hoạch vay, trả nợ của chính quyền địa phương, theo quyết định, vay từ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ và các nguồn vay khác khoảng 30.619 tỷ đồng. Còn trả nợ của chính quyền địa phương khoảng 6.993 tỷ đồng, gồm chi trả gốc khoảng 4.119 tỷ đồng và chi trả lãi khoảng 2.874 tỷ đồng.

Về chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2024 - 2026, theo quyết định, tổng mức vay của Chính phủ giai đoạn này tối đa khoảng 1.862,2 nghìn tỷ đồng, trong đó vay cho ngân sách trung ương khoảng 1.818,3 nghìn tỷ đồng, vay về cho vay lại khoảng 43,9 nghìn tỷ đồng.

Tổng trả nợ của Chính phủ giai đoạn 2024 - 2026 tối đa 1.102,8 nghìn tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp khoảng 976,4 nghìn tỷ đồng, trả nợ vay lại khoảng 126,4 nghìn tỷ đồng.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước, bội chi ngân sách địa phương và mức vay nợ của ngân sách địa phương, tỷ lệ nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ.

PN (SHTT)
https://sohuutritue.net.vn/nam-2024-chinh-phu-tra-no-gan-454000-ty-dong-d214127.html