Ana de Armas-Đạo diễn giải thích lý do lựa chọn cái kết gây tranh cãi trong phim mới về Marilyn Monroe