ảnh hưởng của bão số 2-Nằm trong vùng bão có thể đi qua, Hà Nội sắp đón mưa đỉnh điểm