Ảnh tuần-Điều ít biết về Tuấn Mõ - vai công tử thác loạn trong 'Biệt dược đen'