Apple-'Nhà Táo' vẫn không từ bỏ tham vọng này trên iPhone