ẩu đả-Sao Uruguay nói nguyên nhân đánh nhau với CĐV Colombia: 'Đây là nỗi ô nhục'