bão Noru đổ bộ miền Trung-Người dân miền Trung hối hả mua vật dụng chèn chống bão