Bát hương-Bát hương có 4 biểu hiện này là 'điềm báo xấu', gia chủ phải chuẩn bị tinh thần