bố vắng nhà-Bố làm xa vắng nhà, mẹ sốt 40 độ, em bé 1 tuổi dậy kéo chăn, đút nước cho mẹ