brad pitt-Mối quan hệ tồi tệ của Pax Thiên và Brad Pitt