Brazil vs Hàn Quốc-ĐT Brazil bị chỉ trích vì nhảy múa ăn mừng trêu ngươi ĐT Hàn Quốc