cây xăng đóng cửa-Hàng loạt cây xăng có nguy cơ đóng cửa nếu áp dụng ngay quy định về hóa đơn điện tử