chả rươi-Phản ứng bất ngờ của khách Tây khi lần đầu thưởng thức đặc sản chả rươi ở Hà Nội