chiếm đoạt tiền-Chiếm đoạt tiền tỉ với chiêu bài 'tổ chức hội thảo tri ân khách hàng'