chồng lười chả bài-Chồng không chịu 'trả bài' khiến vợ hậm hực, ghen tuông vì nghĩ đã 'no xôi chán chè'