CLB Hà Nội-Văn Quyết lý giải lý do Hà Nội FC thua đậm nhà vô địch Hàn Quốc