Clip hot tiktok-Đại diện tiệm vàng lên tiếng sau clip khách mua phải 'vàng hút nam châm'