con gái MC Quyền Linh-Lọ Lem nhà Quyền Linh ngày nào được dạy dỗ 'ngủ đất, nằm quạt' giờ sở hữu loạt đồ hiệu đắt đỏ: Quan điểm phụ huynh thế nào?