con gái Minh Nhựa-Chi khủng dao kéo, ái nữ Minh Nhựa lộ nhan sắc khi bị chồng 'tag'