con gái Quyền Linh-Lọ Lem khoe triển lãm đầu tiên, visual tuổi 18 'đỉnh chóp'