Công Lý-Diễn viên Hồng Đăng gọi NSND Công Lý là 'đại ca', chưa Tết nào vắng mặt