công nhân hầm lò-Hai công nhân tử vong nghi chạm phải mìn câm trong hầm lò khai thác than