cửa ra vào-3 món đồ dù thích đến mấy cũng tuyệt đối không được đặt ở cửa kẻo tài lộc 'trôi ra ngoài', làm đến đâu tan hoang tới đó