Cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn-Cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn nói lí do xin thực hành tại Bệnh viện Hữu Nghị