dân chơi-Dân chơi Hải Phòng bỏ 1 tỷ đồng độ xe Sufat thành Honda Dream Thái cực chất