Đặng Văn Lâm-Đòi mức lót tay kỷ lục, Đặng Văn Lâm bị 'quay xe'