điểm mù-Đứng vào điểm mù, người phụ nữ suýt bị xe bồn lùi trúng