điểm mù-Xe máy 'thoát bàn tay tử thần' ngay dưới gầm xe tải sau khi đi vào điểm mù