diễn viên VFC-Hồng Diễm 'lột xác' sau 'Trạm cứu hộ trái tim', chuẩn bị đảm nhiệm vai trò mới