DIỆU NHI CƯỚI-Diệu Nhi xác nhận quê chồng sau khi đính chính tin kết hôn với Anh Tú, lại chuyện gì nữa đây?