Độ Mixi-Bị nói 'ké fame' của showbiz, nam streamer nổi tiếng nhất Việt Nam nói gì?