Ferrari-Sau siêu xe Ferrari, ông Đặng Lê Nguyên Vũ mua lại xe Maserati đã từng bán