gửi tiền nuôi con riêng-Lén gửi tiền nuôi con riêng, tôi rơi nước mắt khi nghe vợ nói mấy câu