Hà Tĩnh-Đỡ đầu 2 con của đại úy công an Hà Tĩnh hy sinh khi làm nhiệm vụ