hãm hại người khác-Công an lật tẩy gã thanh niên hèn hạ cài ma tuý vu khống cô gái vì tư thù cá nhân