hỏa hoạn-Lao vào cứu hỏa, tài xế một ngân hàng bị điện giật, ngã vào đám lửa tử vong