Huỳnh Anh-Biệt dược đen tập 9: Xuất hiện nhà báo bí ẩn dành cả thập kỷ điều tra về 'nước khoái'