iPhone 15-iPhone 15 Pro Max bị smartphone này đè bẹp về khả năng chụp ảnh selfie