Isaac-Cách nhau 14 tuổi, ca sĩ Isaac và á hậu Phương Nhi rất đẹp đôi