Khởi tố vụ án-Bắt giam bà chủ đánh đập dã man, bắt thiếu nữ ăn thằn lằn sống