kính lái bị mờ-Xử lý kính lái bị mờ như thế nào là đúng nhất