Lamborghini-Dừng giữa đường cao tốc, siêu xe Lamborghini bị tông nát đuôi