LHP Cannes-Clip sốc: 1 sao nữ bị đuổi thô bạo khỏi thảm đỏ, BTC Cannes nhận trát kiện đòi bồi thường 2,7 tỷ