lừa đảo chiếm đoạt-Chiếm đoạt 123 tỉ đồng, giám đốc công ty bất động sản trả giá đắt