Lý Nhã Kỳ-Lê Dương Bảo Lâm: 'Đây là căn nhà thứ 155 của Lý Nhã Kỳ, giấu diếm không cho truyền thông biết'