MC Thu Hoài-Hội bạn 'phú bà' nổi tiếng miền Bắc tụ họp: 'Đại gia kim cương' lẫn con dâu tập đoàn nghìn tỷ đều có mặt