miền Trung chống bão-Người dân miền Trung hối hả mua vật dụng chèn chống bão