minh hằng-Minh Hằng sau khi sinh con đầu lòng: Ngoại hình thay đổi, được ông xã 'cưng như trứng'