Miss Grand-Miss Grand: Thí sinh gây sốc khi xuất hiện từ trong... quan tài